25mm x 43mm index PET-film

2,40 €

© 2020 BLOOM, spol. s r.o. všetky práva vyhradené