19mm x 10m / 8 kusov

Kancelárska páska
Balenie 8 kusov v stĺpiku.
V kartóne 50 stĺpikov = 400 kusov.

0,96 €